เทปปิดกล่อง

 • เทปปิดกล่อง 2นิ้ว45หลา

  ราคา12บ./ม้วน
  1ลังมี72ม้วน
  1แถวมี6ม้วน
  จำนวน12แถว
 • เทปปิดกล่อง 2นิ้ว45หลา

  ราคา12บ./ม้วน
  1ลังมี72ม้วน
  1แถวมี6ม้วน
  จำนวน12แถว
 • เทปปิดกล่อง2นิ้ว45หลา

  ราคาๅ14บ./ม้วน
  1ลังมี72ม้วน
  1แถวมี6ม้วน
  จำนวน12แถว
 • เทปปิดกล่องใสขนาด2*1000หลา ใช้กับเครื่องปิดกล่อง
  เทปปิดกล่องใสขนาด2*1000หลา

  ราคา260บาท/ม้วน
  1ลังบรรจุ6ม้วน
Visitors: 51,709