กระดาษชำระ/TISSUE


 • ราคา 74.9บาท/แพ็ค(ราคารวมแวท)

  รหัส : BH012306P
  ชื่อ : กระดาษชำระม้วนเล็กซูพรีม
  บรรจุ : 1แพ็ค6ม้วน
  (70฿ราคาก่อนแวท)
 • ราคา 64.2บาท/แพ็ค(รวมแวท)

  รหัส : BH014312
  ชื่อ : กระดาษชำระม้วนเล็กเนื้อสเปเชียล
  บรรจุ : 1แพ็ค12ม้วน
  (64.2฿ราคาก่อนแวท)
 • ราคา 115.94บาท/แพ็ค(รวมแวท)

  รหัส : BH016324
  ชื่อ : กระดาษชำระม้วนเล็กแวลู
  บรรจุ : 1แพ็ค24ม้วน
  (108.35฿ราคาก่อนแวท)
 • ราคา 84 บาท/แพ็ค

  รหัส : BH018324
  ชื่อ : กระดาษชำระ
  ม้วนเล็กซุปเปอร์แวลู
  บรรจุ : 1แพ็ค24ม้วน
 • ราคา 96 บาท/แพ็ค

  รหัส : BH035320
  ชื่อ : กระดาษเช็ดปาก
  ป๊อพอัพ แวลู
  บรรจุ : 1แพ็ค12ห่อ
 • ราคา 108 บาท/แพ็ค

  รหัส : BH033320
  ชื่อ : กระดาษเช็ดปาก
  ป๊อพอัพสเปเชียล
  บรรจุ : 1แพ็ค12ห่อ
 • ราคา 45บาท/แพ็ค

  รหัส : BH044125
  ชื่อ : กระดาษเช็ดมือ
  2ชั้นสเปเชียล250แผ่น
  บรรจุ : 1ห่อ250แผ่น
  1ลัง24ห่อ
 • ราคา 52บาท/แพ็ค

  รหัส : BH045130
  ชื่อ : กระดาษเช็ดมือ
  1ชั้นเนื้อแวลู
  บรรจุ : 1แพ็ค300แผ่น
  1ลัง24แพ็ค
 • ราคา 30 บาท/กล่อง

  รหัส : BH021117
  ชื่อ : กระดาษเช็ดหน้า
  เนื้อธรรมชาติ100%
  บรรจุ : 1กล่อง170แผ่น
 • ราคา 18 บาท/กล่อง

  รหัส : BH021106
  ชื่อ : กระดาษเช็ดหน้า
  เนื้อธรรมชาติ100%
  บรรจุ : 1กล่อง60แผ่น
 • ราคา 17 บาท/กล่อง

  ิรหัส : BH021206
  ชื่อ : กระดาษเช็ดหน้า
  ธรรมชาติ100%
  บรรจุ : 1กล่อง60 แผ่น
 • ราคา 90บาท/แพ็ค

  รหัส : BH023395
  ชื่อ : เช็ดหน้าสเปเชียล
  บรรจุ : 1แพ็ค950แผ่น
  1ลัง10แพ็ค
 • ราคา 28บาท/แพ็ค

  รหัส : BH044202
  ชื่อ : กระดาษอเนกประสงค์
  สเปเชียล 2 ม้วน
  บรรจุ : 1แพ็ค2ม้วน
  1ลัง24 แพ็ค
 • ราคา 113บาท/แพ็ค

  รหัส : BH033150
  ชื่อ : กระดาษเช็ดปาก
  สเปเชียล500แผ่น
  บรรจุ : 1แพ็ค500แผ่น
  1ลัง8แพ็ค
 • ราคา 72บาท/ม้วน

  รหัส : BH015160
  ชื่อ : กระดาษชำระ
  ม้วนใหญ่1ชั้น
  ยาว600เมตร
  บรรจุ : 1ลัง12ม้วน
 • ราคา 72บาท/ม้วน

  รหัส : BH016130
  ชื่อ : กระดาษชำระ
  ม้วนใหญ่2ชั้น
  ยาว300เมตร
  บรรจุ : 1ลัง12ม้วน
Visitors: 51,709