เกี่ยวกับเรา

ร้านเอสซี-กรีน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 4 กันยายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
ก่อตั้งโดย นายกู้เกียรติ์ ธนกรศุภเลิศ 

จบการศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จบการศึกษา ปวชและปวส ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนขาณุวิทยา

ปี 2558 ได้ดำเนินการ จัดตั้งร้านค้าออนไลน์ ประกอบกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

- ถุงมือชนิดต่างๆ ใช้กับงานด้านสัมผัสอาหาร เซฟตี้ และทำความสะอาด

- เทปชนิดต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

- ถุงขยะสีต่างๆ ถังขยะ แผ่นรองกันกระแทก

- อุปกรณ์ และ น้ำยาทำความสะอาด

- กระดาษชำระชนิดต่างๆ

- บริการจัดส่งสินค้าหรือรถร่วมบริการ

Visitors: 39,059